ผลิตภัณฑ์สหกรณ์' | เงินฝากมูฎอรอบะฮฺยุวชน

06/11/2018 | post by theerapon

...

เงินฝากมูฎอรอบะฮฺยุวชน

ลักษณะบริการ

 1. เป็นบัญชีเพื่อใช้ในการออมเงินสำหรับยุวชนตั้งแรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน 18 ปี
 2. ผู้ฝากเงินสามารถฝากได้ทุกวันทำการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน ทุกสาขา
 3. ผู้ฝากสามารถถอนเงินได้เมื่ออายุครบ 3,6,9,12,15 และ 18 ปี เท่านั้น พร้อมผู้ปกครองยินยอม
 4. สามารถฝาก - ถอนเงินต่างสาขา หรือหน่วยรถบริการสหกรณ์เคลื่นที่ (โมบาย) ได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ
 5. สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการฝาก - ถอน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท
 2. เปิดบัญชีได้เฉพาะบุคคลธรรมดา อายุไม่เกิน 18 ปี พร้อมด้วยปกครอง
 3. ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 4. ทางสหกรณ์ขออนุญาตผู้ฝากเพื่อนำไปลงทุนในกิจการสหกรณ์
 5. สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการฝาก - ถอน
 6. สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายค่าตอบแทนเงินฝาก (กำไร)ให้แก่ผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 คำนวณจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
  • ครั้งที่ 2 คำนวณจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
 7. สหกรณ์จะนำค่าตอบแทนเงินฝากที่คำนวณได้เข้าบัญชีเงินฝากมูฎอรอบะฮฺยุวชนตามรอบการคำนวณจ่าย
 8. อัตราการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนแต่ละรอบให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 9. สหกรณ์รับผิดชอบจ่ายซะกาตให้ปีละ 1 ครั้ง

ผลิตภัณฑ์สหกรณ์
...

สมาชิกสหกรณ์

...

ตะกาฟุลอัศศิดดีก

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺชีวมวล

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺสลามัต

...

เงินฝากมูฎอรอบะฮฺยุวชน

...

เงินฝากกองทุนฮัจญ์

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ

...

เงินฝากวาดีอะห์