Assiddeek News' | ต้อนรับคณะสหกรณ์อิสลามซอฮาบะห์ จำกัด ศึกษาดูงาน

12/09/2018 | post by theerapon...

ต้อนรับคณะสหกรณ์อิสลามซอฮาบะห์ จำกัด ศึกษาดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่าน ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงาน สหกรณ์อิสลามซอฮาบะห์ จำกัด ในการเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จ.สงขลา

โดยมีนายสมาน โอราวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ นายศักรินทร์ หมินตะเหล๊ะ รองผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กร 

อนึ่ง ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และหัวหน้ากลุ่มสมาชิก จำนวนกว่า 50 คน ในการดูงานด้านการพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัดรู้สึกเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับต้อนรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในครั้งต่อไป อินชาอัลลอฮฺ

#อัศศิดดีกให้คุณมากกว่าสถาบันการเงิน
#ชีวิตหะลาลสร้างได้
ลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม