Assiddeek News' | “เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ฟันรัน วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1”

26/02/2018 | post by theerapon...

“เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ฟันรัน วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1”

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ฟันรัน วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1” ในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ในกิจกรรม วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561

การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นำโดยนายศักรินทร์ หมินตะเหล๊ะ รองผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

ภายใต้การจัดกิจกรรมโดย ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม
#อัศศิดดีกให้คุณมากกว่าสถาบันการเงิน