Assiddeek News' | วันเด็กดี ของอัลลอฮฺ ครั้งที่ 2 สาขาพัทลุง

23/01/2018 | post by theerapon...

วันเด็กดี ของอัลลอฮฺ ครั้งที่ 2 สาขาพัทลุง

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมงาน “วันเด็กดี ของอัลลอฮฺ” ครั้งที่ 2 มีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า 1,000 คน
____________________
เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.30 น.
____________________
จัดพร้อมกัน ณ หน้าสำนักงานสหกรณ์อิสลามอัศศีดดิก จำกัด 
1. สาขาหาดใหญ่ใน จ.สงขลา
2. สาขาพัทลุง (แม่ขรี) จ.พัทลุง
____________________
กิจกรรมเริ่มต้นด้วย การอ่านอัล-กุรอ่าน น้องจากชุมชนอัศศิดดีก 
 
ประธานพิธีเปิดโครงการ กล่าวเปิดงาน “วันเด็กดีของอัลลอฮ.” ครั้งที่ 2  โดย นายวิชิต อุศมา ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม
 
คำกล่าวโอวาทพิเศษ “แด่..เด็กดีของอัลลอฮ”
โดย  นายสุวิช สุมนเตชะรัตน์ 
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด
 
โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1.กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็ก ๆ จากโรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ
 
2.กิจกรรมซุ้มเสริมทักษะของเด็กๆ พร้อม รับของรางวัลมากมาย
ซุ้ม-จิตรกรน้อย -ให้น้องๆระบายสีมาสคอต
ซุ้ม-ต่อคำขวัญวันเด็ก
ซุ้ม-ต่อจิกซอโลโก้งานเด็กดีของอัลลอฮฺ
ซุ้ม-มันส์ๆสไตย์เด็กดีของอัลลอฮ
 เกมส์โยนลูกเต๋า
 ยิงหนังสติก(หรือธนู)
 เตะบอลเข้าโกล์
 
สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมทุกหน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนต่อไป อินชาอัลลอฮ์
 
#อัศศิดดีิกให้คุณมากกว่าสถาบันการเงิน #สหกรณ์อิสลาม

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม