Assiddeek News' | รับขวัญปีใหม่ สุขสันต์วันเด็ก ปี 2561

15/01/2018 | post by theerapon...

รับขวัญปีใหม่ สุขสันต์วันเด็ก ปี 2561

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมกิจกรรม "รับขวัญปีใหม่ สุขสันต์วันเด็ก ประจำปี 2561”

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชนมาโดยตลอด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นำโดยผู้จัดการใหญ่, รองผู้จัดการใหญ่ รักษาการแทนผู้จัดการสาขานาทวี, ผู้รับรองใบอนุญาตโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

การเข้าร่วมกิจกรรม ทางสหกรณ์ได้ร่วมออกบูธกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อร่วมจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกว่า 2,000 คน อีกทั้งรวมสนับสนุนของรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเพื่อความสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหกรณ์ฯ องค์กรร่วม และผู้เข้าร่วมที่ดีต่อไป 

คลิกดูรูปภาพ