Assiddeek News' | ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัย Universiti sains Islam Malaysia สาขา Faculty of Economics and Muamalat

04/07/2017 | post by...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัย Universiti sains Islam Malaysia สาขา Faculty of Economics and Muamalat

เมื่อวาน (3 กรกฎาคม 2560) สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Universiti sains Islam Malaysia สาขา Faculty of Economics and Muamalat ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

โดยโครงการดังกล่าวฯ มีอาจารย์อนัส แสงอารี รองประธานกรรมการ นายสมาน โอราวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์อัศศิดดีก จำกัด ได้ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารการจัดการสหกรณ์

คลิกดูรูปเพิ่มเติม
กดแอดเพื่อนติดตามทางไลน์
#ชีวิตหะลาล_สร้างได้ http://www.assiddeek.net/
074-258-922, 081-541-7231