Assiddeek News' | โครงการปลูกฝังการออม ด้วยวิถีอิสลาม

17/02/2017 | post by theerapon...

โครงการปลูกฝังการออม ด้วยวิถีอิสลาม

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด สาขาหาดใหญ่ ได้จัดโครงการปลูกฝังการออม ด้วยวิถีอิสลาม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มัสยิดบ้านหน้าควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้กับน้อง ๆ นักเรียน 50 กว่าคน โดยร่วมประทานอาหารกับเด็ก ๆ จากบริเวณใกล้เคียงมัสยิด  ตลอดจนกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการออม ประโยชน์ของการออม และปิดท้ายด้วยการแจกประปุกออมสินเพื่อสร้างนิสัยให้เด็กรู้จักการออม รู้จักการใช้เงินอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้า

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด สาขาหาดใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
 

คลิกดูรูปเพิ่มเติม