Assiddeek News' | ร่วมเปิดงาน OPEN HOUSE

11/04/2019 | post by theerapon...

ร่วมเปิดงาน OPEN HOUSE

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ทางคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

ร่วมเปิดงาน OPEN HOUSE และเปิดอาคารเรียนใหม่ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร แผนก อนุบาล ประถม

โดยในงานได้รับเกียรติ กล่าวต้อนรับ โดย อาจารย์วิชิต อุศมา ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
กล่าวรายงาน โดย อาจารย์อนัส แสงอารี ที่ปรึกษา
กล่าวต้อนรับ โดย นายสมาน โอราวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ 
ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมให้เกียรติเปิดงานและเปิดอาคารเรียนใหม่ ในวันเวลา ดังกล่าว

โดยกิจกรรมภายในงาน มีการเปิดห้องตัวอย่างให้เยี่ยมชม การเสวนาทางการศึกษา นิทรรศการทางการศึกษา การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ การจำหน่ายหน่วยลงทุน (เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียน) ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ อีกเช่นกัน ซึ่งบรรยากาศโดยรวมภายในงาน เต็มไปด้วยการแสดงความยินดีจากแขกผู้มีเกียรติทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาและต่างจังหวัด

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม