Assiddeek News' | ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงานจาก กลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคม

11/04/2019 | post by theerapon...

ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงานจาก กลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคม

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงาน กลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคม ในการเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน

โดยมีนายสมาน โอราวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ และนายอนันต์ ฤทธิ์โต รองผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กร 

อนึ่ง ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มี จำนวน 12 คน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพื่อสังคม

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัดรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับต้อนรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในครั้งต่อไป อินชาอัลลอฮฺ

#อัศศิดดีกให้คุณมากกว่าสถาบันการเงิน
#ชีวิตหะลาลสร้างได้
#กลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคม

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม