Assiddeek News' | ต้อนรับคณะ MAKTAB KOPERASI MALAYSIA ZON UTARA จากประเทศมาเลเซีย

10/11/2018 | post by theerapon...

ต้อนรับคณะ MAKTAB KOPERASI MALAYSIA ZON UTARA จากประเทศมาเลเซีย

ต้อนรับคณะ MAKTAB KOPERASI MALAYSIA ZON UTARA จากประเทศมาเลเซีย

เมื่อวาน (25 ตุลาคม 2561) ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้ร่วมกันต้อนรับคณะบุคลากรจาก MAKTAB KOPERASI MALAYSIA ZON UTARA (Co-operative College of Malaysia) ประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาดูงานระบบการให้บริการ การดำเนินการ ตลอดจนความก้าวหน้าของสหกรณ์อิสลามที่อยู่ในประเทศไทย 

โดยมีนายสมาน โอราวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กร 
โดยการศึกษาดูงานในทั้งนี้มีบุคลากร จำนวนกว่า 30 ท่าน ในการเข้าร่วมศึกษาดูงาน

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัดรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับต้อนรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในครั้งต่อไป อินชาอัลลอฮฺ

#อัศศิดดีกให้คุณมากกว่าสถาบันการเงิน

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม