Assiddeek News' | ต้อนรับคณะดูงาน สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด จังหวัดยะลา

10/11/2018 | post by theerapon...

ต้อนรับคณะดูงาน สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด จังหวัดยะลา

ต้อนรับคณะดูงาน สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด จังหวัดยะลา 

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงาน สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด จังหวัดยะลา ในการเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานระบบการจัดการโมบาย สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จ.สงขลา

โดยมีนายสมาน โอราวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กร 

อนึ่ง ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีคณะกรรมการกลุ่มงานสำนักงานและบริการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จำนวน 10 คน 

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัดรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับต้อนรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในครั้งต่อไป อินชาอัลลอฮฺ

#อัศศิดดีกให้คุณมากกว่าสถาบันการเงิน
#ชีวิตหะลาลสร้างได้
#สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม