Assiddeek News' | นำเสนอและเข้าร่วม การดำเนินงานสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ตะอาวุน

10/11/2018 | post by theerapon...

นำเสนอและเข้าร่วม การดำเนินงานสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ตะอาวุน

นำเสนอ ทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ตะอาวุนให้แก่ตัวแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ สหกรณ์อิสลาม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายอนันต์ ฤทธิ์โต รองผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร ได้รับเกียรติในการนำเสนอ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตะอาวุนให้แก่ตัวแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ สหกรณ์อิสลาม ณ สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด สาขาควนกาหลง จังหวัดสตูล

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ยังมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมเช่นกัน เพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการและรูปแบบการจัดการสมาคมฯ สู่การปฏิบัติจริง

ขอขอบคุณ : รูปภาพจากกลุ่ม เครือข่ายสหกรณ์อิสลาม
คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม