Assiddeek News' | คว้าแชมป์

10/11/2018 | post by theerapon...

คว้าแชมป์

คว้าแชมป์ ฟุตบอลเพื่อนดวงดาวอุคุวะฮฺคัพ ครั้งที่ 2

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด คว้าแชมป์ฟุตบอล รุ่นประชาชนทั่วไป ในโครงการ “เพื่อนดวงดาวอุคุวะฮฺคัพ” ครั้งที่ 2 เมื่อวาน วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561 ณ สนามสวิฟเลตอารีน่า พัทลุง

การแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นโดย ศูนย์ประสานงานสถาบันอัสสลามประจำจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นพี่น้อง เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นค

#อัศศิดดีกให้คุณมากกว่าสถาบันการเงิน