Assiddeek News' | ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Darussalam (UNIDA)

10/11/2018 | post by theerapon...

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Darussalam (UNIDA)

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Darussalam (UNIDA)

วันนี้ พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้ร่วมกันต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Darussalam (UNIDA) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อศึกษาดูงานระบบการให้บริการเกี่ยวกับสหกรณ์อิสลาม

โดยมีนายอับดุลมาหนับ สลีมิน รองผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์อัศศิดดีก จำกัด ได้ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรกับมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยมีอาจารย์ จำนวน 2 ท่านและนักศึกษาจำนวน 22 ท่าน ในการเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้

#อัศศิดดีกให้คุณมากกว่าสถาบันการเงิน

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม