Assiddeek News' | ร่วมต้อนรับ DR. KHALIFA JASIM AL-KUWARI จากประเทศการ์ตาร์

10/11/2018 | post by theerapon...

ร่วมต้อนรับ DR. KHALIFA JASIM AL-KUWARI จากประเทศการ์ตาร์

เมื่อวาน ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมกับ บริษัทสงขลาไบโอ แมส จำกัด ร่วมต้อนรับ DR. KHALIFA JASIM AL-KUWARI 
The Advisor for Ministry of Auqaf and Islamic Affairs, State of Qatar จากประเทศการ์ตาร์ และ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตลอดจนคณะผู้ร่วมเดินทาง ในโอกาสเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาองค์กรต่อไป...อินชาอัลลอฮฺ

#อัศศิดดีกให้คุณมากกว่าสถาบันการเงิน
คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม