Assiddeek News' | นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา

12/09/2018 | post by theerapon...

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ให้นักศึกษาจากทั่วประเทศและต่างประเทศ ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง อีกทั้งพร้อมแลกเปลี่ยนระบบการทำงานระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ในการสร้างเครือข่าย พันธมิตร ระหว่างสหกรณ์ฯและสถานศึกษา

ตลอดระยะเวลาที่สหกรณ์ดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ ต่างได้รับความไว้วางใจจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ให้สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์การทำงานแก่นักศึกษาด้วยดีตลอดมา ด้วยมาตรฐาน และความเชื่อมั่นของสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม