Assiddeek News' | ร่วมกีฬาสี โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อ.นาทวี จ.สงขลา

12/09/2018 | post by theerapon...

ร่วมกีฬาสี โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อ.นาทวี จ.สงขลา

เมื่อวาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อ.นาทวี จ.สงขลา

อีกทั้งมอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนดังกล่าว

#อัศศิดดีกให้คุณมากกว่าสถาบันการเงิน 

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม