Assiddeek News' | อบรมการวิเคราะห์รายการทางการเงินเพื่อบริหารงานสหกรณ์

23/05/2018 | post by theerapon...

อบรมการวิเคราะห์รายการทางการเงินเพื่อบริหารงานสหกรณ์

เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม วิเคราะห์รายการทางการเงิน เพื่อบริหารงานสหกรณ์อิสลาม จัดโดย สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม ซีเอส จังหวัดปัตตานี

โครงการดังกล่าวมีตัวแทนจากสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมประกอบด้วย นายอนันต์ ฤทธิ์โต รองผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายศักรินทร์ หมินตะเหล๊ะ รองผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและสื่อสารองค์การ นายโกศล นกแอนหมาน ผู้จัดการสาขาพัทลุง และนายฮานีฟ อุเซ่ง หัวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม
#อัศศิดดีกให้คุณมากกว่าสถาบันการเงิน