Assiddeek News' | สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด คว้าแชมป์ชนะเลิศ

05/04/2018 | post by theerapon...

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด คว้าแชมป์ชนะเลิศ

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด คว้าแชมป์ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาในงานวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ จังหวัดสตูล

ผลการแข่งขันกีฬาดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตกปลา ประเภทน้ำหนักรวมสูงสุด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันฟุตบอล 11 คน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันตะกร้อวง
รางวัลการแข่งขันเดิน-วิ่ง (Fun Run)
ประเภทอายุ 31-40 ปี
(เข้าเป็นอันดับที่ 2)
ประเภทอายุ 41-50 ปี
(เข้าเป็นอันดับที่ 4)
รางวัล OVER ALL 
(เข้าเป็นอันดับที่ 3)

อนึ่งการแข่งขันกีฬา วันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ณ จ.กระบี่ โดยสหกรณ์ในเครือจังหวัดกระบี่ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดในครั้งต่อไป