Assiddeek News' | สหกรณ์ออมทรัพย์นูรุลอิสลามกระบี่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์อิสลาม

24/02/2018 | post by theerapon...

สหกรณ์ออมทรัพย์นูรุลอิสลามกระบี่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์อิสลาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่าน ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์นูรุลอิสลามกระบี่ จำกัด ในการเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานสำนักงานบริหารกิจการสหกรณ์ ณ สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จ.สงขลา

โดยมีนายอนันต์ ฤทธิ์โต รองผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์อัศศิดดีก จำกัด ได้ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กร

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม
#ให้คุณมากกว่าสถาบันการเงิ