Assiddeek News' | รวมมอบน้ำดื่มให้แก่ตำรวจ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

15/01/2018 | post by theerapon...

รวมมอบน้ำดื่มให้แก่ตำรวจ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด โดยผู้จัดการสาขา

พัทลุง มอบน้ำแก่ตำรวจ สภ.บางแก้ว และ สภ.ตะโหมด จ.พัทลุง ช่วงเทศการปีใหม่ที่ผ่านมา

"รณรงค์ขับรถดี มีน้ำใจ ปลอดภัย ใส่ใจลดความเร็ว"

คลิกดูรูปภาพ