Assiddek News' | ข่าวและโปรโมชั่นทั้งหมด

วันที่ 24/02/2017

สหกรณ์จังหวัดสงขลาเยี่ยมฯสหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดสงขลาเยี่ยมฯสหกรณ์ โดยนายนิติ ดาราหะ สหกรณ์จังหวัดสงขลา

อ่านรายละเอียด

วันที่ 24/02/2017

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” ระดับพนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” ระดับ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17/02/2017

โครงการปลูกฝังการออม ด้วยวิถีอิสลาม

โครงการปลูกฝังการออม ด้วยวิถีอิสลาม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มัสยิดซอลาฮุตดิน (บ้านบางแฟบ)

อ่านรายละเอียด

วันที่ 15/02/2017

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แจกถุงยังชีพ (สาขาพัทลุง)

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แจกถุงยังชีพ (สาขาพัทลุง) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิด

อ่านรายละเอียด

วันที่ 13/02/2017

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” ระดับห้วหน้างานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” ระดับห้วหน้างานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 07/02/2017

อบรมสมาชิกใหม่สหกรณ์ สาขารัตภูมิ

อบรมสมาชิกใหม่สหกรณ์ สาขารัตภูมิ 28 มกราคม 60 ห้องประชุม อบต.ท่าชะมวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้สมาชิกได้...

อ่านรายละเอียด

วันที่ 03/02/2017

จัดโครงการทัศนศึกษา โดยนำคณะผู้นำกลุ่ม (แซะห์) ฟาตอนี

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนี แทรเวิล จัดโครงการทัศนศึกษา โดยนำคณะผู้นำกลุ่ม (แซะห์)

อ่านรายละเอียด

วันที่ 01/02/2017

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก ร่วมสนับสนุน "โครงการ เยาวชนรักษ์ป่าชายเลน"

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกป่าชายเลน โดยร่วมสนับสนุนจัด "โครงการ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 30/01/2017

จัดโครงการ “วันเด็กดี ของอัลลอฮฺ” ครั้งที่ 1

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมงาน “วันเด็กดี ของอัลลอฮฺ” ครั้งที่ 1 เสาร์ที่ 14 มกราคม

อ่านรายละเอียด