Assiddek News' | ข่าวและโปรโมชั่นทั้งหมด

วันที่ 23/03/2017

อบรมการออกแบบ LOGO อย่างไรให้ปัง

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางตัวแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้เข้าร่วมอบรม “

อ่านรายละเอียด

วันที่ 23/03/2017

ทัศนศึกษา ดูงานและมอบทุนซะกาต ณ จังหวัดเชียงใหม่ - เชียงราย

เมื่อวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหาร กรรมการ บุคลากรสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้จัดโคร

อ่านรายละเอียด

วันที่ 14/03/2017

เข้าร่วมอบรม รับ-ส่งงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล

เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560 ทางชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรม รับ-ส่งงานและให้ความรู้เกี่ยวก

อ่านรายละเอียด

วันที่ 07/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียด

วันที่ 06/03/2017

ต้อนรับคณะกรรมการกองทุนออมทรัพย์อัล-มุสลิมูนและศปง.สถาบันอัสสลามนครศรีฯ

ต้อนรับคณะดูงาน จากกองทุนออมทรัพย์อัล-มุสลิมูนและคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสถาบันอัสสลาม จ.นครศรีธรรมราช

อ่านรายละเอียด

วันที่ 01/03/2017

มหกรรมอัลกุรอาน ครั้งที่ 3

มหกรรมอัลกุรอาน ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ค.ควนลัง อ.หาดใหญ่

อ่านรายละเอียด

วันที่ 01/03/2017

นักศึกษาปริญญาโท ม.มฟน. เข้าศึกษาดูงาน

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 28/02/2017

“น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”

“น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม

อ่านรายละเอียด

วันที่ 28/02/2017

เข้าร่วมสัมมนาเทคนิคการสร้างคุณภาพงานบริการ (The Quality of Service Excellent)

คณะตัวแทนจากสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมสัมมนาเทคนิคการสร้างคุณภาพงานบริการ (The Quality of Service Ex

อ่านรายละเอียด