Assiddek News' | ข่าวและโปรโมชั่นทั้งหมด

วันที่ 04/07/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัย Universiti sains Islam Malaysia สาขา Faculty of Economics and Muamalat

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัย Universiti sains Islam Malaysia สาขา Faculty of Economics and Muamalat

อ่านรายละเอียด

วันที่ 15/06/2017

จัดอบรมหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้น"

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด จัดอบรมหัวข้อ การป้องกันและปร

อ่านรายละเอียด

วันที่ 31/05/2017

ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาวิชาการ ในงานวันสหกรณ์อิสลามฯ

นายอนันต์ ฤทธิ์โต รองผู้จัดการใหญ่ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาวิชาการ ในงานวันสหกรณ์อิสลามฯ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 26/05/2017

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด คว้าแชมป์กีฬา

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด คว้าแชมป์กีฬาวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดปัตตานี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 26/05/2017

สหกรณ์อิสลามอัสลามอัศศิดดีก จำกัด คว้า 2 รางวัล ในวันสหกรณ์อิสลามฯ

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด คว้าโล่ 2 รางวัล ในวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ณ เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17/05/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก PUKIS, NUSANTARA และองค์กรผู้หญิงปาตานี

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา ร่วมกับมูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและองค์กรผู้ห

อ่านรายละเอียด

วันที่ 11/05/2017

ร่วมสนับสนุน “มหกรรมวากัฟ ความดีที่ไม่สิ้นสุด”

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมสนับสนุน มหกรรมวากัฟ ความดีที่ไม่สิ้นสุด โดยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 08/05/2017

งานพบปะ มุสลีมะฮฺ@ภูเก็ต

ตัวแทนมุสลีมะฮฺ จากสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมโครงการพบปะ มุสลีมะฮฺ@ภูเก็ต ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียด

วันที่ 10/04/2017

คว้าแชมป์ชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 3 กีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์ฯ

"อัศศิดดีก" คว้าแชมป์ชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 3 กีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ามฟน.

อ่านรายละเอียด