Assiddek News' | ข่าวและโปรโมชั่นทั้งหมด

วันที่ 18/11/2017

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเรียน

เมื่อวาน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

อ่านรายละเอียด

วันที่ 18/11/2017

สัมมนาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ นวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชนฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

อ่านรายละเอียด

วันที่ 18/11/2017

ร่วมประชุมผู้บริหารสหกรณ์สมาชิกเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

อ่านรายละเอียด

วันที่ 11/10/2017

ร่วมเป็นเกียรติเปิดมัสยิดอัน-นูร

เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมาน โอราวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่

อ่านรายละเอียด

วันที่ 09/10/2017

ร่วมพิธีเปิด สนง.ชมรมผู้บริหารองค์กรมัสยิด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมาน โอราวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่

อ่านรายละเอียด

วันที่ 05/10/2017

ร่วมปลูกต้นกระถินเทพา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด นำโดยนายศักรินทร์ หมินตะเหล๊ะ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 27/09/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2560 Mohd. Razalie Bin Raffae คณะอาจารย์จากวิทยาลัยสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศมาเลเ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 26/09/2017

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สตูล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

อ่านรายละเอียด

วันที่ 21/09/2017

ร่วมกิจกรรมกีฬาสีประจำปีโรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา

พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด โดยเจ้าหน้าที่จากตัวแทนสาขานาทวี

อ่านรายละเอียด