Assiddek News' | ข่าวและโปรโมชั่นทั้งหมด

วันที่ 20/09/2017

คว้าแชมป์ชนะเลิศอันดับ 1

คว้าแชมป์ชนะเลิศอันดับ 1 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลการกุศล มิศบาหุลอัยตาม คัพ ครั้ง

อ่านรายละเอียด

วันที่ 20/09/2017

สหกรณ์อิสลามตันมียะฮ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ด้านสินเชื่อและบริหารหนี้

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

อ่านรายละเอียด

วันที่ 20/09/2017

ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ปี 2560

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

อ่านรายละเอียด

วันที่ 20/09/2017

จัดโครงการ "อบรมผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2560/1438"

เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

อ่านรายละเอียด

วันที่ 20/07/2017

เข้าร่วมประชุม HALAL WORLD HAPEX THAILAND 2017

เข้าร่วมประชุม HALAL WORLD HAPEX THAILAND 2017

อ่านรายละเอียด

วันที่ 14/07/2017

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามหลักสูตร “การบริหารงานสหกรณ์อิสลามมืออาชีพ”

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามหลักสูตร “การบริหารงานสหกรณ์อิสลาม

อ่านรายละเอียด

วันที่ 04/07/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัย Universiti sains Islam Malaysia สาขา Faculty of Economics and Muamalat

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัย Universiti sains Islam Malaysia สาขา Faculty of Economics and Muamalat

อ่านรายละเอียด

วันที่ 15/06/2017

จัดอบรมหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้น"

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด จัดอบรมหัวข้อ การป้องกันและปร

อ่านรายละเอียด

วันที่ 31/05/2017

ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาวิชาการ ในงานวันสหกรณ์อิสลามฯ

นายอนันต์ ฤทธิ์โต รองผู้จัดการใหญ่ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาวิชาการ ในงานวันสหกรณ์อิสลามฯ

อ่านรายละเอียด