Assiddek News' | ข่าวและโปรโมชั่นทั้งหมด

วันที่ 23/01/2018

วันเด็กดี ของอัลลอฮฺ ครั้งที่ 2 สาขาหาดใหญ่

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมงาน “วันเด็กดี ของอัลลอฮฺ” ครั้งที่ 2

อ่านรายละเอียด

วันที่ 23/01/2018

วันเด็กดี ของอัลลอฮฺ ครั้งที่ 2 สาขาพัทลุง

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมงาน “วันเด็กดี ของอัลลอฮฺ” ครั้งที่ 2

อ่านรายละเอียด

วันที่ 15/01/2018

รับขวัญปีใหม่ สุขสันต์วันเด็ก ปี 2561

รับขวัญปีใหม่ สุขสันต์วันเด็ก ปี 2561 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมกิจกรรม

อ่านรายละเอียด

วันที่ 15/01/2018

รวมมอบน้ำดื่มให้แก่ตำรวจ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

รวมมอบน้ำดื่มให้แก่ตำรวจ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด โดยผู้จัดการสาขา

อ่านรายละเอียด

วันที่ 15/01/2018

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สงขลา

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด และหน่วยงานต่าง ๆ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 15/01/2018

เข้าร่วมโครงการ “ฟุตบอลการกุศล”

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมด้วยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร และสถาบันอัสสลาม จ.พั

อ่านรายละเอียด

วันที่ 15/01/2018

ร่วมมอบเงินบริจาคครอบครัวเด็กกำพร้า ยากจน ณ บ้านเหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

ร่วมมอบเงินบริจาคครอบครัวเด็กกำพร้า ยากจน ณ บ้านเหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

อ่านรายละเอียด

วันที่ 25/11/2017

เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสหกรณ์อิสลาม ณ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2560 นายสมาน โอราวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ และนายอนันต์ ฤทธิ์โต รองผู้จัดการใหญ่ สายงา

อ่านรายละเอียด

วันที่ 25/11/2017

ร่วมเป็นเกียรติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เมื่อวาน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

อ่านรายละเอียด