Assiddek News' | ข่าวและโปรโมชั่นทั้งหมด

วันที่ 16/07/2018

เข้าร่วมงานสัมมนา Halal Money Seminar 2018) ในงาน World HAPEX 2018

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2561 คณทางคณะกรรมการดำเนินการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร

อ่านรายละเอียด

วันที่ 23/05/2018

อบรมการวิเคราะห์รายการทางการเงินเพื่อบริหารงานสหกรณ์

อบรมการวิเคราะห์รายการทางการเงินเพื่อบริหารงานสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561

อ่านรายละเอียด

วันที่ 21/05/2018

มอบอินทผาลัมรอมฎอน 1439 / 2561

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จัดโครงการมอบอินทผาลัมให้กับมัสยิด ชุมชน ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ต

อ่านรายละเอียด

วันที่ 05/04/2018

โครงการ "อัศศิดดีก สานฝัน คนพันธุ์ค่าย"

ค่ายปลายฝัน ปันศรัทธา ครั้งที่ 5 คว้ารางวัลชนะเลิศ ค่ายพัฒนาชุมชน รองชนะเลิศ อันดับ 1

อ่านรายละเอียด

วันที่ 05/04/2018

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด คว้าแชมป์ชนะเลิศ

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด คว้าแชมป์ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาในงานวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 14

อ่านรายละเอียด

วันที่ 14/03/2018

วิทยาลัยการค้า Mohd Rasalie Bin Raffae ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการค้า Mohd Rasalie Bin Raffae ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์อิสลา

อ่านรายละเอียด

วันที่ 26/02/2018

“เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ฟันรัน วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1”

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ฟันรัน วัน

อ่านรายละเอียด

วันที่ 24/02/2018

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์

อ่านรายละเอียด

วันที่ 24/02/2018

สหกรณ์ออมทรัพย์นูรุลอิสลามกระบี่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์อิสลาม

สหกรณ์ออมทรัพย์นูรุลอิสลามกระบี่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์อิสลาม เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านรายละเอียด