Assiddek News' | ข่าวและโปรโมชั่นทั้งหมด

วันที่ 10/11/2018

ร่วมต้อนรับ DR. KHALIFA JASIM AL-KUWARI จากประเทศการ์ตาร์

เมื่อวาน ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมกับ บริษัทสงขลาไบโอ แมส จำกัด ร่วมต้อนรับ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 12/09/2018

อบรมการใช้งาน โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6

เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จัดอบรมการใช้งาน Adobe Premiere Pro CS6 ให้แก

อ่านรายละเอียด

วันที่ 12/09/2018

อบรมการใช้ โปรแกรม R ( R- Base Language)

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จัดอบรมการใช้โปรแกรม R ( R- Base Language) เพื่อวิเคราะห์ DATA Mining

อ่านรายละเอียด

วันที่ 12/09/2018

ต้อนรับคณะสหกรณ์อิสลามซอฮาบะห์ จำกัด ศึกษาดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่าน ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงาน สหกรณ์อิสลา

อ่านรายละเอียด

วันที่ 12/09/2018

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ให้นักศึกษาจากทั่วประเทศและต่างประเทศ ได้ฝึกประสบการณ์ว

อ่านรายละเอียด

วันที่ 12/09/2018

ร่วมกีฬาสี โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อ.นาทวี จ.สงขลา

เมื่อวาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนส่งเสริมอิ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 12/09/2018

อัศศิดดีกสัญจร

เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้จัดโครงการพบปะสมาชิกสหกรณ์ ภายใต

อ่านรายละเอียด

วันที่ 12/09/2018

ออกบูธ พร้อมให้บริการสมาชิก

เมื่อวันที่ 12-15 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมาทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด โดยสาขาสหกรณ์เคลื่อนที่ (รถโมบาย) ร่วมอ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 16/07/2018

ร่วมสัมมนาการเงินอิสลาม (Halal Money Seminar 2018) ในงาน World HAPEX 2018

นายศักรินทร์ หมินตะเหล๊ะ รองผู้จัดการใหญ่สายงานเทคโนโลยีและสื่อสารองค์การ ร่วมสัมมนาการเงินอิสลาม (Halal Money

อ่านรายละเอียด