Assiddek News' | ข่าวและโปรโมชั่นทั้งหมด

วันที่ 11/04/2019

โครงการซะกาตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแด่สมาชิกของสังคม (นาทวี)

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จัดโครงการซะกาตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแด่สมาชิกของสังคม โดยจัดสรรงบประมาณรวมทั้งโครง

อ่านรายละเอียด

วันที่ 11/04/2019

โครงการซะกาตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแด่สมาชิกของสังคม (หาดใหญ่)

เมื่อวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จัดโครงการซะกาตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแด่สมาชิกของส

อ่านรายละเอียด

วันที่ 11/04/2019

ร่วมเป็นเกียรติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์การเกษตรละงู

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายศักรินทร์ หมินตะเหล๊ะ รองผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและสื่อสารองค์การ และเจ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 10/11/2018

ต้อนรับคณะ MAKTAB KOPERASI MALAYSIA ZON UTARA จากประเทศมาเลเซีย

เมื่อวาน (25 ตุลาคม 2561) ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้ร่วมกันต้อนรับคณะบุคลากรจาก MAKTAB KOPERASI MALAYS

อ่านรายละเอียด

วันที่ 10/11/2018

ต้อนรับคณะดูงาน สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด จังหวัดยะลา

ต้อนรับคณะดูงาน สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด จังหวัดยะลา

อ่านรายละเอียด

วันที่ 10/11/2018

นำเสนอและเข้าร่วม การดำเนินงานสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ตะอาวุน

นำเสนอ ทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ตะอาวุน

อ่านรายละเอียด

วันที่ 10/11/2018

เข้าการสัมมนา International Shari'ah Scholars Forum (ISSF 2018)

เข้าการสัมมนา International Shari'ah Scholars Forum (ISSF 2018)

อ่านรายละเอียด

วันที่ 10/11/2018

คว้าแชมป์

คว้าแชมป์ ฟุตบอลเพื่อนดวงดาวอุคุวะฮฺคัพ ครั้งที่ 2

อ่านรายละเอียด

วันที่ 10/11/2018

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Darussalam (UNIDA)

วันนี้ พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด

อ่านรายละเอียด