Assiddek News' | ข่าวและโปรโมชั่นทั้งหมด

วันที่ 12/09/2018

ต้อนรับคณะสหกรณ์อิสลามซอฮาบะห์ จำกัด ศึกษาดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่าน ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงาน สหกรณ์อิสลา

อ่านรายละเอียด

วันที่ 12/09/2018

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ให้นักศึกษาจากทั่วประเทศและต่างประเทศ ได้ฝึกประสบการณ์ว

อ่านรายละเอียด

วันที่ 12/09/2018

ร่วมกีฬาสี โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อ.นาทวี จ.สงขลา

เมื่อวาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนส่งเสริมอิ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 12/09/2018

อัศศิดดีกสัญจร

เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้จัดโครงการพบปะสมาชิกสหกรณ์ ภายใต

อ่านรายละเอียด

วันที่ 12/09/2018

ออกบูธ พร้อมให้บริการสมาชิก

เมื่อวันที่ 12-15 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมาทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด โดยสาขาสหกรณ์เคลื่อนที่ (รถโมบาย) ร่วมอ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 16/07/2018

ร่วมสัมมนาการเงินอิสลาม (Halal Money Seminar 2018) ในงาน World HAPEX 2018

นายศักรินทร์ หมินตะเหล๊ะ รองผู้จัดการใหญ่สายงานเทคโนโลยีและสื่อสารองค์การ ร่วมสัมมนาการเงินอิสลาม (Halal Money

อ่านรายละเอียด

วันที่ 16/07/2018

เข้าร่วมงานสัมมนา Halal Money Seminar 2018) ในงาน World HAPEX 2018

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2561 คณทางคณะกรรมการดำเนินการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร

อ่านรายละเอียด

วันที่ 23/05/2018

อบรมการวิเคราะห์รายการทางการเงินเพื่อบริหารงานสหกรณ์

อบรมการวิเคราะห์รายการทางการเงินเพื่อบริหารงานสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561

อ่านรายละเอียด

วันที่ 21/05/2018

มอบอินทผาลัมรอมฎอน 1439 / 2561

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จัดโครงการมอบอินทผาลัมให้กับมัสยิด ชุมชน ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ต

อ่านรายละเอียด