Assiddek News' | ข่าวและโปรโมชั่นทั้งหมด

วันที่ 16/06/2014

"อัศศิดดีก" จัดศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

อ่านรายละเอียด

วันที่ 08/06/2014

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคมจัดงานเปิดศูนย์เด็กกำพร้าและด้อยโอกาส

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม สหกรณ์อิลามอัศศิดดีก จำกัด จัดงานเปิดตัวศูนย์เด็กกำพร้าและด้อยโอกาสขึ้น เพื่

อ่านรายละเอียด

วันที่ 30/05/2014

กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนชะบาน ฮ.ศ.1435

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนชะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

อ่านรายละเอียด

วันที่ 12/05/2014

อัศศิดดีกจัดพิธีเปิดสำนักงานสาขาพัทลุงอย่างเป็นทางการ

อัศศิดดีกจัดพิธีเปิดสำนักงานสาขาพัทลุงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤษาภาคม 2557 นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่ารา

อ่านรายละเอียด

วันที่ 05/05/2014

ชมรมสถาบันการเงินอิสลามสงขลาจัดงานวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ยิ่งใหญ่อลังการ

เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมสถาบันการเงินอิสลามสงขลา จัดงานวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 10/03/2014

โปรโมชั่นเงินฝากมูฎอรอบะฮฺ

โปรโมชั่นเงินฝากแจกทอง แจกกระเป๋า ไม่ต้องลุ้น รับทันทีเลย พิเศษสำหรับสมาชิกและผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์อัศศีดด

อ่านรายละเอียด