Assiddek News' | ข่าวและโปรโมชั่นทั้งหมด

วันที่ 01/03/2017

นักศึกษาปริญญาโท ม.มฟน. เข้าศึกษาดูงาน

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 28/02/2017

“น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”

“น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม

อ่านรายละเอียด

วันที่ 28/02/2017

เข้าร่วมสัมมนาเทคนิคการสร้างคุณภาพงานบริการ (The Quality of Service Excellent)

คณะตัวแทนจากสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมสัมมนาเทคนิคการสร้างคุณภาพงานบริการ (The Quality of Service Ex

อ่านรายละเอียด

วันที่ 24/02/2017

สหกรณ์จังหวัดสงขลาเยี่ยมฯสหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดสงขลาเยี่ยมฯสหกรณ์ โดยนายนิติ ดาราหะ สหกรณ์จังหวัดสงขลา

อ่านรายละเอียด

วันที่ 24/02/2017

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” ระดับพนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” ระดับ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17/02/2017

โครงการปลูกฝังการออม ด้วยวิถีอิสลาม

โครงการปลูกฝังการออม ด้วยวิถีอิสลาม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มัสยิดซอลาฮุตดิน (บ้านบางแฟบ)

อ่านรายละเอียด

วันที่ 15/02/2017

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แจกถุงยังชีพ (สาขาพัทลุง)

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แจกถุงยังชีพ (สาขาพัทลุง) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิด

อ่านรายละเอียด

วันที่ 13/02/2017

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” ระดับห้วหน้างานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ” ระดับห้วหน้างานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 07/02/2017

อบรมสมาชิกใหม่สหกรณ์ สาขารัตภูมิ

อบรมสมาชิกใหม่สหกรณ์ สาขารัตภูมิ 28 มกราคม 60 ห้องประชุม อบต.ท่าชะมวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้สมาชิกได้...

อ่านรายละเอียด