ผลิตภัณฑ์สหกรณ์' | เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ

17/10/2017 | post by theerapon

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ

นิยามของการฝากเงินของคุณเป็นเช่นใด ?

 • ต้องการลงทุนทางการเงินกับสถาบันการเงินตามหลักการอิสลาม
 • ต้องการลงทุนทางการเงินแบบ "เฉลี่ยกำไร เฉลี่ยขาดทุน" ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรม
 • สถาบันการเงินที่ให้บริการด้วยระบบ "ปลอดดอกเบี้ย" และ "หะลาล"
 • บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นกันเอง
 • รับผลตอบแทนสูง และได้จ่ายซะกาตจากเงินฝากเพื่อการลงทุนเมื่อครบรอบปี

                  สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เปิดให้บริการรับฝากเงินประเภทมุฎอรอบะฮฺจากสมาชิกหรือผู้ฝากทั่วไป เพื่อการร่วมลงทุนธุรกิจในกิจการสหกรณ์ และเลือกผลตอบแทนจากเงินลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดของเงินฝากแต่ละประเภท โดยทางสหกรณ์ฯ และผู้ฝากเงินร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงจากการลงทุนเต็มวงเงิน ภายใต้หลักมุฎอรอบะฮ (เฉลี่ยกำไร เฉลี่ยขาดทุน)

ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทมูฎอรอบะฮฺ (ร่วมลงุทน)

เงินฝากประเภทมูฎอรอบะฮฺเพื่อการลงทุนทั่วไป

ลักษณะของบริการ

 1. เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อการร่วมลงทุนธุรกิจกับสหกรณ์ (ผู้ฝากเป็นเจ้าของเงินลงทุน สหกรณ์เป็นผู้ลงทุน)
 2. สะดวกสบายคล่องตัว ฝากถอนได้ทุกวันทำการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน ทุกสาขา
 3. สามารถฝาก - ถอนเงินต่างสาขา หรือหน่วยรถบริการสหกรณ์เคลื่อนที่ (โมบาย) ได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
 4. สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้เป็นหลักฐานเพื่อใช้สำหรับการฝาก - ถอน
 5. สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกันได้

เงือนไขการใช้บริการ

 1. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
 2. ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท เพื่อรับผลตอบแทนจากการลงทุน หากยอดเงินฝากคงเหลือน้อยกว่า 10,000 บาท ทางสหกรณ์ฯ จะไม่คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบนั้น
 3. สหกรณ์ฯ จะทำการคำนวณและจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนทุก ๆ 3 เดือน/รอบ ปีละ 4 รอบการลงทุน คือ
  • ตุลาคม - ธันวาคม
  • มกราคม - มีนาคม
  • เมษายน - มิถุนายน
  • กรกฎาคม - กันยายน
 4. ระยะเวลาฝากเงินเพื่อคำนวณผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ฝาก
  • เงินฝากที่มีระยะเวลาฝากน้อยกว่า 45 วัน ไม่มีการคำนวณค่าตอบแทน
  • เงินฝากที่ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 45 วันขึ้นไป แต่ไม่ครบ 90 วัน สหกรณ์ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนในรอบนั้น
  • เงินฝากที่มีระยะเวลาฝากครบ 90 วันขึ้นไป สหกรณ์ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ตามสันส่วนข้อตกลง
 5. การจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนแต่ละรอบให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์
 6. เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ผลิตภัณฑ์สหกรณ์
...

สมาชิกสหกรณ์

...

ตะกาฟุลอัศศิดดีก

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺชีวมวล

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺสลามัต

...

เงินฝากมูฎอรอบะฮฺยุวชน

...

เงินฝากกองทุนฮัจญ์

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ

...

เงินฝากวาดีอะห์