ผลิตภัณฑ์สหกรณ์' | เงินฝากวาดีอะห์

17/10/2017 | post by theerapon

...

เงินฝากวาดีอะห์

นิยามของการฝากเงินของคุณเป็นแบบใด

 • ต้องการฝากเงินกับสถาบันการเงินตามหลักการอิสลาม
 • ต้องการเก็บออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ด้วยผลิตภัฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย
 • เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการด้วยระบบ "ปลอดดอกเบีัย" 
 • บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นกันเอง
 • มีบริการรับฝากเงินทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อบริการผู้ฝากเงินอย่างเข้าถึง
 • ได้จ่ายซะกาตจากเงินฝากเมื่อครบรอบปี

เงินของท่านฝากไว้กับเราซิคับ

         สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เปิดให้บริการรับฝากเงินประเภทวาดีอะห์จากสมาชิก ผู้ฝากเงินทั่วไป เพื่อการออมทรัพย์หรือหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ หรือใช้ในชีวิตประจำวัน ตามเงือนไขที่กำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์เงินฝาก  โดยทางสหกรณ์ ขออนุญาตินำเงินฝากไปดำเนินการลงทุนในธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ รับผิดชอบความเสี่ยงจากการลงทุนเต็มวงเงินแต่เพียงฝ่ายเดียว

ลักษณะของการบริการ

 1. เป็นบัญชีเพื่อใช้ในการออมเงินระยะสั้น หรือบัญชีเงินหมุนเวียน
 2. สะดวกสบาย คล่องตัวสูง สามารถฝากถอนได้ทุกวันทำการไม่จำกัดจำนวณครั้งและจำนวนเงิน ทุกสาขา
 3. สามารถฝาก - ถอนเงินต่างสาขา หรือหน่วยรถบริการสหกรณ์เคลื่อนที่ (โมบาย) ได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ
 4. สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการฝาก - ถอน
 5. สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกันได้
 6. ใช้เป็นบัญชีเพื่อหักชำระค่าหุ้น หรือหักชำระหนี้สหกรณ์ได้

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท
 2. ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 3. เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 4. ทางสหกรณ์ขออนุญาตผู้ฝากเพื่อนำเงินไปลงทุนในกิจการสหกรณ์ ฯ

 

ผลิตภัณฑ์สหกรณ์
...

สมาชิกสหกรณ์

...

ตะกาฟุลอัศศิดดีก

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺชีวมวล

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺสลามัต

...

เงินฝากมูฎอรอบะฮฺยุวชน

...

เงินฝากกองทุนฮัจญ์

...

เงินฝากมูฏอรอบะฮฺ

...

เงินฝากวาดีอะห์