Assiddek News' | ข่าวและโปรโมชั่นทั้งหมด

วันที่ 26/04/2019

ดาวน์โหลดปฏิทินรอมฎอน 1440/2562

ดาวน์โหลดปฏิทินรอมฎอน 1440/2562 ดาวน์โหลดฟรี เก็บไว้ในมือถือท่าน

อ่านรายละเอียด

วันที่ 11/04/2019

ร่วมเปิดงาน OPEN HOUSE

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ทางคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร

อ่านรายละเอียด

วันที่ 11/04/2019

อัศศิดดีก สานฝัน คนพันธุ์ค่าย ปี 2

ค่าย Seeds Of Sunnah 5 คว้ารางวัลชนะเลิศ ค่ายโครงการปณิธานสานฝัน ตอน 1“ตั้งแคมป์สาดสี ศึกษาวิถีคลองเคียน” รองช

อ่านรายละเอียด

วันที่ 11/04/2019

ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงานจาก กลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคม

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงาน กลุ่มนั

อ่านรายละเอียด

วันที่ 11/04/2019

เข้าร่วมงานธารน้ำใจ สู่น้องกำพร้า ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เข้าร่วมงาน "ธารน้ำใจ สู่น้องกำพร้า ครั้งที่ 1" จัดข

อ่านรายละเอียด

วันที่ 11/04/2019

งานวันเด็กดี ของอัลลอฮฺ ครั้งที่ 3

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมงาน วันเด็กดี ของอัลลอฮฺ ครั้งที่ 3

อ่านรายละเอียด

วันที่ 11/04/2019

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ส

อ่านรายละเอียด

วันที่ 11/04/2019

ประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตะอาวุนสมาชิกฯ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561 ทางสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 สมาคมฌา

อ่านรายละเอียด

วันที่ 11/04/2019

โครงการซะกาตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแด่สมาชิกของสังคม (พัทลุง)

10 ทุน 10 โครงการ สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด เดินหน้า มอบซะกาตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้งบประมาณรวมทั้งโครงการ 700

อ่านรายละเอียด