จุดบริการสาขา AIC
...
สาขา หาดใหญ่
ที่อยู่ 1332 ถ. เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทรศัพท์มือถือ 081-5407230
โทรศัพท์ 074-360661
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น. | เสาร์ 09.00 - 15.00 น.
...
สาขา สหกรณ์เคลื่อนที่ (โมบาย)
ที่อยู่ 1332 ถ. เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 (ชั้น 2 อาคารอัศศิดดีก)
โทรศัพท์มือถือ 087-7385272
โทรศัพท์ 074-258922 ต่อ 21
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น. | เสาร์ 09.00 - 15.00 น.
...
สาขา พัทลุง
ที่อยู่ 494 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
โทรศัพท์มือถือ 098-0139643
โทรศัพท์ 074-610584
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น. | เสาร์ 09.00 - 15.00 น.
...
สาขา นาทวี
ที่อยู่ 99/3 ม.6 ต. นาทวี อ. นาทวี จ. สงขลา 90160
โทรศัพท์มือถือ 081-8967353
โทรศัพท์ 074-371655
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น. | เสาร์ 09.00 - 15.00 น.
...
สาขา สิงหนคร
ที่อยู่ 6/17 ม. 6 ต. สทิงหม้อ อ. สิงหนคร จ. สงขลา 90330
โทรศัพท์มือถือ 088-3998355
โทรศัพท์ 074-331587
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น. | เสาร์ 09.00 - 15.00 น.
...
สาขา นิพัทธ์สงเคราะห์ ( วงเวียนน้ำพุ )
ที่อยู่ 33/1 ถ. นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 (ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทรศัพท์มือถือ 087-6311294
โทรศัพท์ 074-366869
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น. | เสาร์ 09.00 - 15.00 น.
...
สาขา ส่วนงานสินเชื่อและบริหารหนี้ (สสน.)
ที่อยู่ 1332 ถ. เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 (ชั้น 2 อาคารอัศศิดดีก)
โทรศัพท์มือถือ 087-3924013
โทรศัพท์ 074-258922
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น. | เสาร์ 09.00 - 15.00 น.
...
สาขา รัตภูมิ
ที่อยู่ สามแยกท่าชะมวง ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์มือถือ 098-0171431
โทรศัพท์ 074-802290
เวลาเปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น. | เสาร์ 09.00 - 15.00 น.